Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes

 Algemene Verkoopvoorwaarden

1- Inleiding
2- Een bestelling doorgeven
3- Productinformatie
4- Prijzen
5- Beschikbaarheid
6- Wijze van levering
7- Belastingteruggave
8- Beveiligde betaling
9- Recht op teruggave. Niet goed, geld terug
10- Retour
11- Garantie en After Sales Service
12- Geschil en verantwoordelijkheid
13- Service
14- Bescherming persoonsgegevens
1. Inleiding

De hieronder gepreciseerde Algemene verkoopvoorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden) regelen de contractuele betrekkingen tussen alle Gebruikers van de site http://www.elektro-onderdeel.be (hierna Gebruiker of U), en de commerciele instelling ELEKTROMICHEL bvba , gezeteld te 8550 Zwevegem Deerlijkstraat 105 , en ingeschreven onder het nummer BE0837.232.932
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Elektromichel bvba kan er toe bewogen worden specifieke bepalen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van http://www.elektro-onderdeel.be (hierna de Site). Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert.
Door verbinding te maken met de Site, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren.

2. Een bestelling doorgeven

Via het Internet op onze site: http://www.elektro-onderdeel.be 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wij bevestigen u de ontvangst per email.


3. Productinformatie

De fotos die de producten weergeven zijn niet contractueel en verplichten elektromichel op geen enkele manier. Daarnaast draagt elektromichel geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.
Alle door elektromichel in bundles verkochte accessoires zijn van compatible merken en niet van merken van de constructeurs.
Sommige producten worden geleverd met een handleiding in een vreemde taal.


4. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn vermeld inclusief btw. maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.
Voor de landen van de Europese Unie worden de prijzen op de site in euros ().
elektromichel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van uw bestelling en het op uw rekening vermelde bedrag. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.


5. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen dertig dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Als binnen uw bestelling een aantal producten niet beschikbaar is, verplichten wij ons ertoe u de reeds beschikbare producten direct toe te sturen, en de resterende artikelen op te sturen wanneer deze weer op voorraad zijn. De verzendkosten hiervoor zijn voor onze rekening.

Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.


6. Wijze van levering

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft.


De op de Site vermelde levertermijn is slechts ter indicatie en kan op elk moment gewijzigd worden. elektromichel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van een verlate levering of voor het verlies van een pakket door de vervoerder.
Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.
Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, op de bestelbon aangeeft wat er niet klopt, waarna de bon ondertekend moet worden.
U moet eveneens een bevestiging sturen aan elektromichel, per post naar elektromichel bvba Deerlijkstraat 105 8550 zwevegem,  of per email [email protected] en dit binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de producten. Elk bezwaar dat na deze termijn verstuurd wordt kan niet in behandeling genomen worden en ontslaat elektromichel van elke verantwoordelijkheid naar de Gebruiker.
Als producten teruggestuurd moeten worden, dan moet dit gebeuren binnen twee werkdagen na ontvangst hiervan, naar het volgende adres:

Elektromichel bvba
Deerlijkstraat 105
8550 Zwevegem

Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, en met accessoires en gebruiksaanwijzing. De kosten voor het terugsturen zijn voor de Gebruiker.
Het is mogelijk dat een bestelling 24 uur te laat geleverd wordt. Alle bestellingen die betaald worden per creditcard, worden door elektromichel bvba gecontroleerd.
Om uw bestelling te valideren kan van u aanvullende informatie gevraagd worden.

Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden:

- een betalend (type BELGACOM, gmail, ZONNET, Telenet, CHELLO...) of professioneel emailadres.
- een vast telefoonnummer (thuis of op het werk) waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken.

Daarnaast vragen wij u ons voor elke bestelling hoger dan het door elektromichel bvba vastgestelde plafond een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) en een bewijs van domicilie (telefoon-, elektriciteitsrekening) op te sturen, per fax, email of post.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze klanten tegen eventuele creditcardfraude te beschermen.7. Belastingteruggave

Klanten die buiten de Europese Unie wonen kunnen om een belastingteruggave vragen. Hiervoor moet u ons, als u uw bestelling ontvangen heeft, een kopie van de rekening opsturen en een bewijs van domicilie in het buitenland.
De gebruiker moet ons het door de douane getekende uitvoerbewijs opsturen, vergezeld van zijn bankgegevens, waarna elektromichel bvbade betaalde belasting overmaakt.
Voor de belastingteruggave wordt 5% verwerkingskosten ingehouden.

Per post: elektromichel bvba
Deerlijkstraat 105
8550 Zwevegem
België


8. Beveiligde betaling

elektromichel bvba biedt u volgende betaalmogelijkheden:  overschrijving op bnp fortis parisbas, paypal, sofortbanking
Voor een afschrijving per creditcard wordt de transactie uitgevoerd 4 dagen na bestelling, op voorwaarde dat toestemming voor afschrijving ontvangen is van de hiervoor bevoegde instantie. Als dit niet het geval is kan uw bestelling niet verwerkt worden.
Het online betalen per creditcard wordt uitgevoerd via Paypal of sofort  beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens gecodeerd worden bij verzending over het Internet.

9. Recht op teruggave. Niet goed, geld terug

Conform artikel L 121-20 van de gebruikerscode heeft u het recht om binnen 14 dagen het product aan ons te retourneren, mocht het niet bevallen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de bestelling wordt opgestuurd. U moet uw product terugsturen op uw kosten en met een kopie van de originele rekening, de retourbon en in de originele verpakking.
Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en eventueel een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de risicos voor de Gebruiker.
Alleen nieuwe producten, compleet (accessoires, gebruiksaanwijzing,) en in originele verpakking worden geaccepteerd. Opsturen aan:

elektromichel bvba
Deerlijkstraat 105
8550 Zwevegem
België

Alle producten dienen in de originele verpakking teruggestuurd te worden, met alle losse artikelen erbij (accessoires, handleidingen, etc.). Beschadigde of niet volledige producten kunnen niet worden geruild of terugbetaald.
Het recht van retourzending geldt zonder boete, met uitzondering van de verzendkosten. Als u gebruik maakt van uw recht op teruggave doet elektromichel bvba er alles aan de Gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Dit is echter afhankelijk van technische controle die uitgevoerd wordt bij de producten, wat maximaal 10 dagen kan duren. De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, krassen, etc), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, commercieel of gemeenschappelijk gebruik, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of consummables.

De Gebruiker wordt per overboeking terugbetaald.

10. Retour

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder.
Het terugsturen van een bestelling is geheel voor kosten en risico van de Gebruiker.
Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar de After Sales Service van elektromichel bvba.


11. Garantie en After Sales Service

Alle verkochte producten vallen onder de garantie van conformiteit (Europese richtlijn 1999/44/EEG) van twee jaar, vanaf het moment dat het product afgeleverd is, ongeacht de wettelijk geldende garanties.
De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor de klant. Echter, als een artikel teruggestuurd wordt in het kader van de garantie van conformiteit, dan worden de verzendkosten aan de klant terugbetaald. U kunt ons een product terugsturen met de Post (of een andere vervoerder).
elektromichel bvbadraagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant.
Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd, met het defecte product, een kopie van de rekening, het garantiebewijs (dat u vindt in de doos) en de retourbon mee teruggestuurd worden.
Opgelet: De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, krassen, etc), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, commercieel of gemeenschappelijk gebruik, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of consumables.
Als de reparatie niet binnen de garantie valt, dan wordt er door de constructeur een offerte opgesteld.
De garantie van de door elektromichel bvbaverkochte producten is niet van toepassing voor:

- abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. We raden je hierom aan de met de producten meegeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen,
- gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit een interventie door een niet door elektromichel bvba erkende reparateur,
- gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit niet-conform gebruik of niet voorzien gebruik (professioneel, collectief gebruik...),
- gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit externe oorzaken.

In alle gevallen kan elektromichel bvba niet verantwoordelijk gehouden worden als een constructeur weigert zijn garantie toe te passen.
Als de offerte geweigerd wordt, dan moeten er administratiekosten aan de constructeur voldaan worden. Als de klant akkoord gaat met de offerte, dan moet het bedrag van deze offerte aan elektromichel bvba overgemaakt worden.
In het geval dat onze erkende After Sales Service vaststelt dat een apparaat niet binnen de garantieduur (volgens de After Sales Service, en niet volgens de klant) te repareren is en/of in het geval dat het product niet meer gemaakt of verkocht wordt, en/of in het geval dat de hierboven vastgestelde garantietermijn verlopen is,
betaalt elektromichel bvba de prijs van het product in de vorm van een tegoedbon terug, met aftrek van een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van de leeftijd van het product, volgens het schema hieronder:

gedurende de eerste 6 maanden na levering: geen aftrek.
van de 7 tot en met de 12 maand: 20% aftrek
van de 13 tot en met de 18 maand: 30% aftrek
van de 19 tot en met de 24 maand: 40% aftrek

De tegoedbon is 3 maanden geldig, voor alle elektromichel bvba producten.
De tegoedbon kan niet voor meerdere bestellingen gebruikt worden.

12. Geschil en verantwoordelijkheid

De huidige voorwaarden vallen onder Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen voortkomen uit een interpretatie van de huidige Algemene Voorwaarden, onafhankelijk van de plaats van levering, zal ter beoordeling worden voorgelegd aan het het Hof van Beroep van Kortrijk.
elektromichel bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren van het koopcontract als gevolg van overmacht, storing of staking, met name bij de postdienst, vervoerder of communicatiemiddelen, bij overstroming, brand of oorlog. elektromichel bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor indirecte schade, verlies van exploitatie, winstverlies, schade of kosten die zouden kunnen voortkomen uit een aankoop van een product op onze Site.
We herinneren u eraan dat het verstandig is een back-up te bewaren van gegevens die u op een gekocht product bewaart. elektromichel bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verlies van gegevens, documenten of meer in het algemeen voor schade die voortkomt uit een bewaarfout van de Gebruiker van gegevens op een gekocht product.
elektromichel bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van onjuist gebruik van de op de Site verkochte producten.
elektromichel bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden of verplicht worden tot schadevergoeding of terugbetaling als een product niet gebruikt kan worden vanwege incompatibiliteit.
Op de Site kunnen links gevonden worden naar andere webpaginas. elektromichel bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval dat de inhoud van deze sites niet overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
Hoewel onze producten geschikt kunnen zijn voor professioneel gebruik, is het niet de roeping van elektromichel bvba om aan professionele gebruikers te verkopen. elektromichel bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van schade ontstaan door professioneel gebruik.
De verantwoordelijkheid van elektromichel bvba kan op geen enkel moment groter zijn dan het bedrag van de bestelling.

13. Commentaar, kritiek, communicatie

Alle meningen die geplaatst worden door gebruikers van elektromichel bvba worden door de marketing afdeling gecontroleerd en eventueel gewijzigd. elektromichel bvba houdt zich het recht voor meningen die de wet overtreden (reclame, laster, belediging, commentaar buiten context) te weigeren of te wijzigen.

14. Bescherming persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als er informatie ontbreekt, wordt uw bestelling geannuleerd. Met uw inschrijving op elektromichel bvba bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
elektromichel bvba heeft het recht de u aangaande informatie op te slaan, te bewerken en te gebruiken. Deze gegevens worden via de computer bewerkt. U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978). U kunt op elk moment bij elektromichel bvbaeen verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen.
U ontvangt promotionele emails met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties, koopjes U kunt op elk moment ervoor kiezen geen email van ons te ontvangen door hier te klikken, of op de hiervoor bedoelde link, die onder in elke van de door ons, of onze partners verstuurde email vermeld wordt. elektromichel bvba heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Alleen elektromichel bvba en haar gecontracteerde partners hebben het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en punctuele promotionele acties. Deze partners worden speciaal door elektromichel bvba  uitgekozen en worden erkend om de kwaliteit van hun producten en diensten.