Pluizenzeef

Een pluizenzeef is een belangrijk onderdeel van uw toestel.

Ze houdt alle fijn stof en pluisjes tegen. Met een defecte of gescheurde

filter komt al het stof in je droogkast en condenspomp terecht.

Dit leidt tot een verstopte pomp met een slechte condensafvoer tot gevolg.

De filter dient na iedere draaibeurt gereinigd te worden.

Een propere filter =  lager energieverbruik

De Filter mag ook gespoeld worden onder stromend water.