Anode magnesium

Wat is een anode en wat is de functie ervan?

Magnesium anodes beschermen de tank tegen beschadiging door corrosie. Corrosie hangt samen met een elektrische stroom. Als er een anode in de tank aanwezig is maakt deze het oppervlak van de tank kathodisch en voorkomt corrosie. Er treedt een spanning op door het natuurlijke potentiaalverschil tussen de verschillende metalen.
Ons advies: de anodes in boilers moeten regelmatig worden gecontroleerd. De anodes gaan langzaam verloren en het is van groot belang dat ze vervangen worden voordat ze meer dan 2/3 zijn opgelost.